Vorming

'Creatief Oplossingsgericht Denken en Werken'


Tijdens deze vorming hebben we het over hoe het oplossingsgericht denken (als ‘state off mind’) en oplossingsgericht werken (als methodiek) gehanteerd kan worden in ons leven en werk.De kern van het oplossingsgerichte gaat er om dat we mensen en systemen in hun waarde en kracht herstellen.  De focus ligt daarbij op wat de gewenste situatie is en op competenties en mogelijkheden die mensen in zich dragen.


Bij het oplossingsgericht werken duiken we dus niet in de problemen maar in de successen. We onderzoeken wat reeds heeft geholpen om verder te komen.  We werken succesgericht en zoeken tevens naar de oorzaken van dat succes.

Oplossingsgericht werken is een krachtige, positieve methode om verandering te creëren.


Deze vorming wordt doorspekt met oefeningen waarin deelnemers de basisvaardigheden van het oplossingsgerichte aanscherpen.  We leren ons terug open te stellen voor wat zich in werkelijkheid aanbiedt. 


We staan stil bij wat ‘problemen’ zijn, wat ‘tegenslag’ betekent en wat ‘lijden’ is.  Daarbij zijn inzichten rond de subjectieve waarneming van ‘een’ werkelijkheid onontbeerlijk.  Met een aantal oefeningen en voorbeelden maken deelnemers kennis met de vaak vooringenomen info van onze zintuigen en hoe deze onze visie op de mensen, situaties, opvoeding en hulpverlening kunnen vertroebelen.


Zowel de voordracht als de driedaagse vorming biedt concrete theorie, handvatten en tips waar deelnemers ongetwijfeld een stukje mee aan de slag kunnen.  Na de vorming ben je vaardiger om op een meer constructieve manier om te gaan met moeilijkheden en problemen.Aanbod vormingsformules:     Voordracht: een samenvattende rondleiding door de hoofdprincipes van het Oplossingsgerichte Denken en Werken.


        Voor wie?

            Voor iedereen die wil kennismaken met een creatieve invulling van het oplossingsgericht werken: non-profit organisaties, scholen,                        verenigingen, oudergroepen, welzijnswerkers …
     Driedaagse vorming: verdiepingsvorming rond oplossingsgericht denken en werken.


          Dag 1 en 2 volgen (kort) na elkaar en geven een solide basis van de inhoud doorspekt met ervaringsgerichte oefeningen.


          Dag 3 is een terugkoppeling volgend minimaal één maand na de tweede vormingsdag.  Tijdens deze tussenperiode oefenen                             deelnemers in hun dagelijkse werk en leven de principes van het oplossingsgerichte.  Op de derde vormingsdag kijken we daar                               samen op terug en wisselen we ervaringen uit.


Maatwerk en andere formules mogelijk!        Voor wie?

             Hulpverleners, teams, begeleiders in het verenigingsleven, non-profit organisaties, scholen…


Copyright © All Rights Reserved